Analytic
Hotline: 08887 08817

Người trẻ làm gì để đưa Việt Nam trở thành con rồng châu Á?

Thế hệ của chúng ta đặc biệt ở chỗ: Chúng ta có những hoài niệm về quá khứ và truyền thống; chúng ta ở giai đoạn chuyển giao sang một thế hệ mới của công nghệ và sự tiếp cận của thông tin.

Vì tôi không từ chối

Tôi từng tiếp cận với các doanh nghiệp Việt Nam và sau khi nghe họ nói chuyện thì tôi không tiếp tục câu chuyện với họ nữa.