Analytic
Hotline: 08887 08817

Sovico Group và Samsung SDS ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Quan hệ đối tác sẽ củng cố vị trí dẫn đầu thị trường của cả Tập đoàn Sovico và Samsung SDS trong các lĩnh vực chuyên môn của mình.

Bài học quản trị từ ấm trà Chủ tịch Samsung SDS tặng Chủ tịch CMC

Trong bối cảnh của nền kinh tế số, yếu tố minh bạch từ chiến lược, tầm nhìn phù hợp với khả năng thực thi của doanh nghiệp sẽ mang tính sống còn để các doanh nghiệp có thể “bắt tay” với những ông lớn quốc tế và phát triển bền vững, trường tồn.