Analytic
Hotline: 08887 08817

Bí quyết đầu tư thành công của các cá mập Shark Tank

Mặc dù không có công thức cụ thể để đầu tư khởi nghiệp thành công nhưng mỗi nhà đầu tư thường rút ra cho mình một vài từ khoá quan trọng.

Thấu hiểu người lao động từng thế hệ

Người lao động ở những thế hệ, độ tuổi khác nhau sẽ có tính cách, sở thích và nhu cầu khác nhau mà những người làm chủ và lãnh đạo doanh nghiệp cần thấu hiểu.