Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính phủ đặt chỉ tiêu GDP 2018 tăng trưởng 6,5 - 6,7%

Chính phủ đã đưa ra 12 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng trưởng GDP 2017 dự kiến đạt 6,7%

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2017, nền kinh tế Việt Nam dự kiến đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế đề ra.