Analytic
Hotline: 08887 08817

Khánh Hòa nhận được đề nghị đầu tư 50 tỷ USD vào đặc khu Bắc Vân Phong

Theo phương án đầu tư của Tập đoàn IPP, đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sẽ có các hạng mục gồm: khu vực du lịch, thành phố thông minh, khu dân cư và công nghiệp, sân bay, đường bộ, khu vực cảng.