Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ chế đánh thuế khí thải thu về 53 tỷ đô trong năm 2020

29 quốc gia, bao gồm Việt Nam đã thể hiện nỗ lực trong việc thực thi Thỏa thuận Paris bằng cách luật hóa các mục tiêu cắt giảm khí thải.

Nỗ lực chống biến đổi khí hậu 5 năm ký kết Thỏa thuận Paris

Việt Nam đang tiên phong triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu thành những quy định cụ thể.

Công trình xanh và cơ hội 18.000 tỷ USD

Xây dựng công trình xanh được nhận định là một trong những cơ hội đầu tư lớn nhất trong vòng 10 năm tiếp theo tại Việt Nam và cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thỏa thuận Paris có nguy cơ thất bại về mục tiêu

Để đạt được mục tiêu về chống biến đổi khí hậu của thỏa thuận Paris, đóng góp quốc gia tự quyết định cần phải tăng 3 - 5 lần so với hiện tại.

Chính phủ dành 4.400 tỷ đồng cho sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 12 năm

Nhằm góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kinh trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

5 nội dung chính nhằm thực hiện Thỏa thuận khí hậu Paris được Đoàn Việt Nam nêu tại COP 24

Kể từ khi Thoả thuận Paris lịch sử được thông qua ba năm trước đây, cộng đồng quốc đã nỗ lực cùng nhau xây dựng Chương trình công tác thực hiện Thoả thuận Paris, tuy nhiên, dự thảo này vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ.

Nâng cao tham vọng và đòi hỏi trong đàm phán khí hậu quốc tế

Mặc dù đàm phán biến đổi khí hậu hiện nay đã đạt được sự nhất trí trong cộng đồng quốc tế, cam kết và triển khai còn chậm chạp, gia tăng rủi ro đối với phát triển của nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.