Analytic
Hotline: 08887 08817

Quả ngọt từ cú bắt tay giữa VIB và The Masked Singer Vietnam

VIB thành công trong việc mang các dòng thẻ tín dụng cùng hình ảnh về một ngân hàng sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại đến hàng triệu khán giả Việt Nam qua The Masked Singer Vietnam.