Analytic
Hotline: 08887 08817

Giải bài toán lãng phí đất nông nghiệp

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần chỉ đạo chặt chẽ việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, tránh sử dụng đất sai mục đích, để lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí đất nông nghiệp.