Analytic
Hotline: 08887 08817

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam hợp tác với đối tác công nghệ Tpizi

Công ty CP Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, đơn vị trực thuộc hội vừa tổ chức ký kết hợp tác với Công ty CP Công nghệ và phần mềm Tpizi.