Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuyên gia Võ Trí Thành: Bốn ràng buộc cho tăng trưởng kinh tế dài hạn

Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngắn hạn 6,7% trong năm 2017, vừa không phá vỡ những ràng buộc cho tăng trưởng dài hạn.