Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát triển bền vững để làm gì nếu không vượt qua được khó khăn trước mắt?

Dù phát triển bền vững đã trở thành nhu cầu sát sườn, song câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp tự đặt ra lúc này là phát triển bền vững để làm gì nếu không vượt qua được khó khăn trước mắt.

ESG dần trở thành yếu tố tài chính với quản trị doanh nghiệp

Nhiều ý kiến cho rằng, nhóm các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) sẽ mang lại ý nghĩa tài chính rất lớn cho doanh nghiệp trong dài hạn, và sẽ trở thành yếu tố bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp.

Dấu ấn doanh nghiệp trên con đường phát triển bền vững

Doanh nghiệp là chủ thể và là người “dẫn dắt cuộc chơi” trong xu thế phát triển bền vững, theo ông Phạm Hoàng Hải, Trưởng ban quan hệ đối tác, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

Tận dụng cơ hội từ phát triển bền vững

Nhiều nguồn vốn tài chính cũng như cơ hội kinh tế rộng mở cho doanh nghiệp theo đuổi phát triển bền vững. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tận dụng được những cơ hội đó.

Ba khuyến nghị giúp doanh nghiệp vượt qua ‘sự trỗi dậy’ của bất bình đẳng

Bất bình đẳng đã trở thành một nguồn rủi ro mang tính hệ thống, đe dọa các nền tảng cơ bản của doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng chuỗi giá trị và nơi làm việc đa dạng, bình đẳng và bao trùm là hành động duy nhất có thể tạo ra những tác động tích cực tới các yếu tố của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm giảm phát thải trong chuỗi giá trị của Nestlé

Để đạt được các bước tiến trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0, Nestlé tập trung vào thượng nguồn chuỗi giá trị, với hai cách tiếp cận chiến lược để giảm phát thải, bao gồm nông nghiệp tái sinh, và bảo tồn, tái tạo rừng.

Yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp

Trong bối cảnh mới, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai yếu tố quan trọng, đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp về lâu dài, đồng thời, giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị cho nhà đầu tư và cộng đồng.

Đề xuất ngành FMCG được ưu tiên triển khai kinh tế tuần hoàn

Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đề xuất, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn cần ưu tiên những ngành nghề, lĩnh vực theo quan điểm “dễ làm trước, khó làm sau”.

Phát động chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững 2023

Chương trình Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023 (CSI 2023) đã chính thức được phát động, đánh dấu năm thứ 8 chương trình được triển khai nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm trên cả ba khía cạnh toàn diện, bao gồm kinh tế, xã hội, môi trường.