Analytic
Hotline: 08887 08817

8 hiệp hội kiến nghị bỏ doanh nghiệp tư nhân khỏi Luật dân chủ tại cơ sở

Việc áp dụng Luật thực hiện dân chủ cơ sở cho doanh nghiệp tư nhân sẽ gây rất nhiều khó khăn và chưa phù hợp.

Dấu ấn doanh nghiệp trên con đường phát triển bền vững

Doanh nghiệp là chủ thể và là người “dẫn dắt cuộc chơi” trong xu thế phát triển bền vững, theo ông Phạm Hoàng Hải, Trưởng ban quan hệ đối tác, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD).

Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh: Nguồn lực cần được phát huy

Vì sao mỗi lần iPhone mở bán thì nhiều người xếp hạng mua? Đây phải chăng là chữ tín, đạo đức và văn hóa kinh doanh của họ. Nhận thấy, doanh nghiệp Việt cũng cần quan tâm đến vấn đề đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh, bởi đây là nguồn lực to lớn, tạo ra sức hấp dẫn của sản phẩm, mang tính cấp bách để cạnh tranh thành công trong bối cảnh hiện nay, theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công.

Đạo đức doanh nhân: Khi sức mạnh mềm thành trụ cột

Xây dựng văn hóa kinh doanh cần bắt đầu từ xây dựng con người doanh nhân, trong đó, đạo đức là gốc, là nền tảng.

Phát triển văn hóa, quản trị doanh nghiệp thành lợi thế cạnh tranh

Quản trị doanh nghiệp tốt tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn với những bất ổn trong kinh doanh.

ESG dần trở thành yếu tố tài chính với quản trị doanh nghiệp

Nhiều ý kiến cho rằng, nhóm các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) sẽ mang lại ý nghĩa tài chính rất lớn cho doanh nghiệp trong dài hạn, và sẽ trở thành yếu tố bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp.

‘Khám’ sức khỏe liêm chính của doanh nghiệp

Chỉ số Kinh doanh liêm chính Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Việt tiệm cận gần hơn với tiêu chuẩn kinh doanh minh bạch, liêm chính của quốc tế; cũng như không còn mơ hồ, lúng túng trong việc lồng ghép tính liêm chính vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ khóa quan trọng nếu doanh nghiệp muốn phát triển vững mạnh

Theo đại diện Nestlé Việt Nam, để phát triển bền vững, trước hết, lãnh đạo doanh nghiệp phải có niềm tin và phải cam kết hành động, cũng như lan tỏa để cộng đồng chung tay thực hiện.

Doanh nghiệp Việt đang ở đâu trên hành trình ‘net zero’?

Hành trình thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 là đưa mức phát thải carbon ròng về không vào năm 2050 không thể thiếu sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.

Mắt xích quan trọng nâng tầm chất lượng lao động

Theo Chủ tịch VCCI, một trong những điều quan trọng để phát triển thị trường lao động là tạo điều kiện và phát huy vai trò của doanh nghiệp, không chỉ là người sử dụng mà là chủ thể trực tiếp tham gia bồi dưỡng đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động.