Analytic
Hotline: 08887 08817

Cần thiết xây dựng năng lực kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp

Xác định thuận lợi, khó khăn cũng như thấu hiểu giá trị mô hình kinh tế tuần hoàn đem lại giúp doanh nghiệp triển khai mô hình này một cách hiệu quả và thực tiễn.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ: Có thể phát triển thêm điện than ở mức phù hợp

Thỏa thuận đạt được tại COP26 không có điều khoản về thời điểm chấm dứt phát triển điện than, do đó Việt Nam vẫn có quyền lắp đặt thêm công suất điện than ở mức phù hợp với điều kiện phát triển đất nước.

Nhiệt điện than: Đừng tưởng rẻ

Không chỉ nhằm mục đích giảm phát thải, chống biến đổi khí hậu, điện than cần được điều chỉnh giảm dần khỏi lưới điện quốc gia vì nguồn khoáng sản than đang ngày càng cạn kiệt.

Những quy định mới về môi trường có làm tăng chi phí của doanh nghiệp?

Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban nghiên cứu khoa học, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của doanh nghiệp sẽ tăng lên nhưng cũng kèm theo nhiều lợi ích mới.

Đảm bảo tài chính cho công tác bảo vệ môi trường

Công cuộc bảo vệ môi trường, ngăn ngừa và thích ứng với biến đổi khí hậu đòi hỏi nguồn tài chính lớn hơn, đầu tư hiệu quả hơn để đạt được các mục tiêu cần thiết.