Analytic
Hotline: 08887 08817

Xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ giảm mạnh, khó hồi phục trong năm nay

Theo dự báo, nhu cầu với ngành gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam sẽ không phục hồi cho đến năm 2024.

HAWA đã có phương án vắc-xin Covid-19 cho ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ

HAWA cho biết đã có nguồn uy tín mua vắc-xin Moderna của Mỹ từ quý IV/2021.

Để ngành gỗ đạt mục tiêu xuất khẩu

Thách thức và cơ hội đối với ngành lâm nghiệp trong năm 2024 cũng như giai đoạn xa hơn đều liên quan đến vấn đề về tính bền vững.