Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup "đẻ trứng vàng" Designbold tuyên bố đóng cửa

Sau khoảng 5 năm thành lập, startup này đã tuyên bố ngừng hoạt động thông qua website, với lý do DesignBold phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và khi thế giới biến động công ty phải xoay trục và đón đầu những làn sóng mới.