Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup thương mại điện tử mỹ phẩm nhận vốn 2 triệu USD

Nguồn vốn mới sẽ giúp sàn thương mại điện tử Aemi chinh phục thị trường trong nước, lấy mảng mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe làm cốt lõi.

Bán lẻ mĩ phẩm đón sóng khởi nghiệp

Thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang có giá trị khoảng 2,3 tỷ USD, nhưng đang bị xâm chiếm bởi các thương hiệu nước ngoài với thị phần lên tới 90%.