Bắc Giang thêm 2 khu công nghiệp mới

Minh Anh - 10:06, 29/02/2024

TheLEADERPhó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn và khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang thêm 2 khu công nghiệp mới
Các nhà phát triển dự án đang đẩy mạnh rót vốn vào khu công nghiệp. Ảnh: Hoàng Anh.

Dự án khu công nghiệp Phúc Sơn do Công ty CP Le Delta là nhà đầu tư, được thực hiện tại xã Phúc Sơn và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên với quy mô 124ha đất và tổng vốn đầu tư 1.836 tỷ đồng.

Dự án khu công nghiệp thứ hai vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Bắc Giang là khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng do Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long làm nhà đầu tư.

Dự án được thực hiện tại xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 147ha đất, tổng vốn đầu tư 1.236 tỷ đồng.

Đối với cả hai dự án, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đều yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các dự án phải đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ, hẹp do nhà nước quản lý, đảm bảo không chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt theo quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, dự án cần có phương án tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa đề xuất chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Trường hợp xác định có tài sản công thì phải xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản công, đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với chủ đầu tư khu công nghiệp Phúc Sơn, Công ty Le Delta phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án chỉ được thực hiện sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

Đối với khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng, Công ty Fuji Phúc Long cũng cần đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Công ty cần thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, công ty này phải dành tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh thuê đất, thuê lại đất.