Băn khoăn tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng kinh tế

An Chi - 18:30, 04/11/2020

TheLEADERNhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 và giai đoạn tới là khá cao trong bối cảnh dịch bệnh và thiên tai diễn biến khó lường như hiện nay.

Băn khoăn tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Thận trọng với mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới

Theo dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700-5.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

Nhìn nhận về mục tiêu tăng trường này, nhiều đại biểu cho rằng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ cần xem xét lại tính khả thi của một số chỉ tiêu để điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đó, tại phiên họp sáng 4/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đề nghị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng GDP cho hợp lý. Ông Tiến cho rằng, dự kiến tăng trưởng GDP trên 6% là cao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh khó lường, thiên tai biến đổi khí hậu đang xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề ở hầu hết các tỉnh như hiện nay.

Ông Tiến cũng cho rằng, chỉ tiêu về quy mô GDP bình quân đầu người dự kiến là quá cao vì năm 2020 bình quân mới đạt 2.750 USD. Bên cạnh đó, chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%, thấp hơn so với năm 2019 và năm 2020, trong khi nước ta đang áp dụng và đổi mới các tiến bộ khoa học, công nghệ là không hợp lý. 

Cùng bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng GDP, đại biểu Nguyễn Thị Yến – Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lũ như vừa qua ở một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến kinh tế nước ta. 

Vì vậy, Chính phủ cần có các kịch bản, những phương án, giải pháp cụ thể để giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch trong điều kiện bình thường mới, tiếp tục phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối của nền kinh tế.

Băn khoăn tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội
Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Long An) đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung một số chỉ tiêu môi trường chủ yếu, phù hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Cụ thể là chỉ tiêu về tỷ lệ nước thải, thu gom, xử lý tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung và chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Theo đại biểu Tuấn Anh, việc xây dựng những chỉ tiêu cụ thể này sẽ giúp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó giải quyết một cách tổng thể các vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường mà cử tri đang kiến nghị. 

Đặc biệt, việc rà soát và đề xuất hệ thống chỉ tiêu môi trường cho phù hợp trong giai đoạn tới là rất cần thiết. Việc làm này không những để giải quyết kiến nghị bức xúc của người dân về công tác bảo vệ môi trường mà còn giúp Chính phủ bố trí nguồn lực đầu tư thỏa đáng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo.

Cần các giải pháp toàn diện cho phát triển kinh tế - xã hội

Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng, trong giai đoạn tới, Chính phủ cần xác định lĩnh vực công nghiệp là mục tiêu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Giải pháp phát triển công nghiệp là thu hút vốn đầu tư FDI. Đồng thời, cần phải bổ sung quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công, giải pháp quy hoạch xét duyệt các dự án đầu tư một cách chu đáo và chặt chẽ, không dàn trải, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, đẩy nhanh hoàn thành công trình các dự án. 

Chính phủ và các ngành cần phải quan tâm đến việc không để ai ở lại phía sau đồng hành thực hiện mục tiêu không để tỉnh nào ở lại phía sau. Điều này nhằm khắc phục thực tế, các tỉnh, thành phố đã có cơ hội phát triển kinh tế, còn có nghị quyết, chế độ thực hiện mục tiêu riêng, có cơ hội thu hút vốn, doanh nghiệp, còn tỉnh nào đã khó khăn lại càng khó khăn trong thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn FDI.

Ở khía cạnh khác, đại biểu Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) đề nghị Chính phủ có chiến lược phát triển đồng bộ, hợp lý, đa dạng các nguồn năng lượng. Ưu tiên khai thác, quản lý hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, phát triển điện gió, điện mặt trời phù hợp với giá thành hợp lý. 

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần tiếp tục rà soát loại bỏ khỏi quy hoạch các thủy điện không phù hợp, hiệu quả, xóa bỏ độc quyền trong dịch vụ hạ tầng năng lượng, đầu tư hệ thống truyền tải điện, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu thống kê năng lượng phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngành năng lượng quốc gia.