Analytic
Hotline: 08887 08817

Bất động sản TP. HCM: Quy mô thị trường tăng trưởng gần gấp đôi trong 10 năm qua

Theo HoREA, sau mỗi giai đoạn 5 năm, quy mô thị trường bất động sản TP. HCM lại tăng trưởng gần gấp đôi, giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ tăng trưởng là 0,9 lần, nhưng trong giai đoạn 2011 - 2015 tốc độ tăng trưởng đạt 1,6 lần.

Giới tạo lập bất động sản Việt Nam đã thay đổi tư duy

Các nhà phát triển bất động sản đang xây dựng một cách chọn lọc và thông minh hơn, phục vụ nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm chất lượng cao, hơn là làm gia tăng bong bóng nhà đất trong cuộc đua gọi vốn như trước đây.

Thanh khoản giảm nhiệt, đầu cơ tăng nhiệt

Trong khi thanh khoản có dấu hiệu khá chững, hoạt động đầu cơ bất động sản trong giai đoạn đầu năm 2017 lại khá sôi động trở lại…