BVSC: Cho vay bất động sản sẽ bị siết chặt từ 2019

Minh An - 12:25, 26/01/2019

TheLEADERCông ty chứng khoán Bảo Việt dự báo năm 2019 sẽ là một năm tăng trưởng chậm lại của ngành bất động sản và điểm sáng sẽ đến từ một vài doanh nghiệp lớn.

Bản tin chứng khoán ngày 25/1 của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, chủ trương của cơ quan quản lý nhà nước là sẽ hướng nguồn vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời là giảm nguồn vốn vào lĩnh vực phi sản xuất, có rủi ro cao. 

Theo đó, bất động sản sẽ là một trong những lĩnh vực được quan tâm để kiểm soát chặt chất lượng tín dụng từ năm 2019. 

Năm 2019, mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng là 14%, tương đương với 2018. Chính vì vậy, lượng vốn cho ngành bất động sản chắc chắn sẽ thấp hơn 2018 tương đối. 

Đồng thời, tỷ lệ vốn vay ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng được thắt chặt. Từ đầu tháng 1/2019, các ngân hàng đã giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 40%. 

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng cũng phải giảm xuống 2%, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Hệ số rủi ro đối với các khoản vay bất động sản sẽ tang từ 150% lên 200%. 

"Nguồn vốn tín dụng này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản mà cả những cá nhân cho vay mua nhà cũng sẽ gặp khó khăn. Rõ ràng những điều chỉnh về mặt chính sách này của cơ quan quản lý là rất cần thiết trong bối cảnh năm 2018 ngành bất động sản giao dịch rất sôi động trong thời gian vừa qua", báo cáo của BVSC viết.

Từ giữa năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, lĩnh vực chứng khoán, tín dụng đối với nhóm khách hàng/ nhóm khách hàng lớn, tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông,...

Lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, nhất là tín dụng tiêu dùng liên quan đến bất động sản cũng được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.

Theo một báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính Quốc giá, đến cuối năm 2018, dư nợ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 16,6% tổng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng.