Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu

Các doanh nghiệp hàng đầu thế giới mong muốn tìm kiếm đối tác tại Việt Nam không chỉ thỏa mãn tiêu chí về chất lượng, giá cả mà còn phải đáp ứng mục tiêu cắt giảm khí thải, hướng đến phát triển bền vững.

Doanh nghiệp thích ứng thế nào trước thị trường EU đang ‘xanh hóa’

Nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội đặt ra cho doanh nghiệp khi thị trường EU ban hành nhiều quy định điều chỉnh thương mại theo hướng bền vững.

Cắt giảm khí thải là năng lực cạnh tranh mới

Doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn đối tác có giải pháp bền vững hơn để xanh hóa chuỗi cung ứng. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng hoàn toàn có thể bị loại khỏi chuỗi cung ứng của đối tác nếu không có các nỗ lực giảm nhẹ cường độ phát thải.

Doanh nghiệp ‘già’ chuyển mình cùng thời đại

Tưởng chừng lâu đời đi kèm với bảo thủ nhưng nhiều tập đoàn có lịch sử hàng trăm năm đang tích cực vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để nắm bắt xu thế mới, từ đó tạo ra cơ hội mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam cũng như toàn thế giới.

Chuyển đổi xanh và cơ hội cho những nhà tiên phong

Giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả và tạo dựng được hình ảnh đẹp đối với người tiêu dùng là lợi thế cạnh tranh cho những đơn vị tiên phong thực hiện phát triển bền vững.