Analytic
Hotline: 08887 08817

Sovico Holdings thông báo mua tiếp 4,6 triệu cổ phiếu HDB

Thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết Tập đoàn Sovico đã mua hơn 5,4 triệu cổ phiếu của HDBank và đăng ký mua tiếp 4,6 triệu cổ phiếu.