Cao su Phước Hòa tìm động lực tăng trưởng mới

Hứa Phương - 11:15, 29/05/2021

TheLEADERCông ty cổ phần Cao su Phước Hòa đang đẩy mạnh đầu tư vào mảng bất động sản công nghiệp trong bối cảnh ngành cao su đang có dấu hiệu hồi phục.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đang từng bước đẩy mạnh đầu tư vào mảng bất động sản công nghiệp với kỳ vọng đây sẽ là động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Cụ thể, trong chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030 được đề cập ở báo cáo thường niên năm 2020, Phước Hòa sẽ từng bước tái cơ cấu lĩnh vực sản suất kinh doanh theo hướng tăng dần tỷ trọng của công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

Theo đó, Phước Hòa dự kiến chuyển đổi khoảng 5.000 ha đất cao su trong tổng số 15.000 ha đang quản lý trong nước để xây dựng 5 khu công nghiệp và tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Phước Hòa đã trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (cổ đông giữ 66,6% vốn của Phước Hòa) để xin ý kiến về việc chuyển đổi đất trồng cao su sang làm khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. 

Giai đoạn 2020 – 2025, Phước Hòa sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai việc mở rộng khu công nghiệp Tân Bình giai đoạn 2 lên 1.055ha; làm chủ đầu tư hai dự án khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ là Hội Nghĩa (715ha) và Bình Mỹ (1.002ha) và khu công nghiệp Tân Lập 1 (202ha).

Cao su Phước Hòa đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản công nghiệp
Khu công nghiệp Tân Bình là một trong những dự án bất động sản công nghiệp đầu tay của Phước Hòa

Thực ra, bất động sản công nghiệp không phải là lĩnh vực mới hoàn toàn đối với Phước Hòa. Từ năm 2005, đơn vị này đã góp vốn với đối tác để thành lập Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Phước Hòa chiếm 32,85% vốn) - đơn vị đang vận hành khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Ngoài ra, Phước Hòa cũng sở hữu 80% vốn của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình. Đây là doanh nghiệp đang đầu tư khu công nghiệp Tân Bình giai đoạn 1 (được phê duyệt đầu tư năm 2012) ở huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) với diện tích 352ha, tổng vốn đầu tư 831 tỷ đồng. Khu công nghiệp Tân Bình đang hoàn thành thủ tục pháp lý để mở rộng lên 1.055 ha.

Năm 2020, bất động sản công nghiệp của Phước Hòa có hoạt động kinh doanh khá tốt.

Trong đó, Công ty CP Khu công nghiệp Tân Bình cho thuê được 8ha đất (đạt 133,5% kế hoạch năm). Lũy kế diện tích đất đã cho thuê là 211ha, chiếm 86% diện tích đất thương phẩm.

Trong năm 2020, có 11 dự án đi vào hoạt động, 11 dự án đang xây dựng, 6 dự án chưa xây. Lũy kế từ đầu đến nay có 49 dự án đã đi vào hoạt động, trong đó có 27 dự án vốn đầu tư trong nước, 22 dự án vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty CP Khu công nghiệp Tân Bình đạt 387 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 272 tỷ đồng (đạt 145,5 % kế hoạch). 

Ngoài ra, Phước Hòa cũng ghi nhận cổ tức đến từ khoản góp vốn đầu tư vào Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Ở những dự án “đầu tay”, Phước Hòa phát triển bất động sản công nghiệp với quy mô vừa hoặc thông qua liên doanh, liên kết. Nhưng trong kế hoạch sắp tới, Phước Hòa dường như tự tin hơn khi thành lập mới hai khu công nghiệp với quy mô lớn hơn, ngoài chức năng công nghiệp thì còn cả đô thị và dịch vụ là Hội Nghĩa và Bình Mỹ.

Nếu những dự án bất động sản công nghiệp này được triển khai đúng kế hoạch thì trong tương lai không xa, cùng với Becamex IDC, VSIP Group thì Phước Hòa cũng sẽ trở thành “ông lớn” trong mảng bất động sản công nghiệp ở Bình Dương.

Năm 2020, Phước Hòa đạt doanh thu thuần 1.631 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.382 tỷ đồng, tăng 227% so với năm trước. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận khác đóng góp 934 tỷ đồng (đến từ tiền bồi thường dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng 860 tỷ đồng và 66 tỷ đồng thanh lý cây cao su) chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế.

Tại ĐHCĐ năm 2020 dự kiến tổ chức ngày15/6/2021, HĐQT sẽ trình phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 45%.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ 2.129 tỷ đồng, giảm 4% so với năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 865 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2020.