Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB đạt mục tiêu tăng 78% lợi nhuận năm nay

Năm 2021, lợi nhuận sẽ đạt hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 78% so năm trước; phương án tăng vốn điều lệ hơn 9.100 tỷ đồng; phát hành trái phiếu quốc tế; chi trả cổ tức dự kiến ở mức 15%,... là những nội dung quan trọng được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông mới diễn ra của SHB.

IPO trở thành cơ hội "chốt lời" của các cổ đông lớn

Đối mặt với quy định niêm yết mới, các công ty lựa chọn hình thức chào bán cổ phần của cổ đông hiện hữu ra công chúng, tạo điều kiện các cổ đông này thu hồi vốn góp ban đầu với tiềm năng lợi nhuận cao.