Cổ đông Coteccons bất đồng chủ trương sáp nhập Ricons

Minh An - 11:05, 09/04/2019

TheLEADERCổ đông lớn nhất của Coteccons là Kustocem cho rằng thương vụ mua bán sáp nhập với Ricons không cho thấy được tính hợp lý và chiến lược rõ ràng.

Coteccons, một trong những công ty xây dựng lớn nhất trong nước đã tổ chức ĐHCĐ hôm nay (9/4) nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Một đề xuất quan trọng được Ban lãnh đạo công ty đưa ra là xin ý kiến cổ đông về phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nhằm sở hữu 100% Ricons, một công ty xây dựng khác mà Coteccons đang nắm giữ gần 15%.

Tuy vậy, một ngày trước ĐHCĐ của Coteccons, Kustocem, cổ đông nước ngoài lớn nhất của công ty cho biết sẽ không đưa ra bất cứ biểu quyết đồng ý nào cho thương vụ sáp nhập lần này. Đồng thời Kustocem cũng như không ủy quyền đồng ý cho Hội đồng quản trị Coteccons về chiến lược M&A sắp tới.

Cổ đông này cho rằng, thương vụ M&A với Ricons sẽ không mang lại bất cứ lợi ích và giá trị nào có liên quan tới hoạt động vận hành của Coteccons hiện tại.

Việc sử dụng cổ phiếu của Coteccons để chi trả cho các thương vụ M&A không hợp lý đến khi hiệu quả hoạt động tài chính của Coteccons khởi sắc hơn và giá cổ phiếu đạt đến giá trị thực xứng đáng.

Kustocem yêu cầu Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị Coteccons dừng ngay những việc liên quan tới thương vụ M&A với Ricons, và tập trung vào chiến lược phát triển giá trị cốt lõi của Coteccons để đưa Công ty quay trở lại con đường thành công.

Thực tế năm 2018, kết quả kinh doanh của Coteccons đã sụt giảm khi lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 10% dù doanh thu tăng nhẹ. Năm 2019, trước bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản, Công ty đặt mục tiêu doanh thu giảm 5% và lợi nhuận giảm 15%. Cụ thể, doanh thu năm 2019 dự kiến khoảng 27.000 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 1.300 tỷ đồng.

Kustocem trở thành cổ đông của Coteccons từ năm 2012 và là một trong những cổ đông nước ngoài đầu tiên đầu tư vào Coteccons. Hiện tại, cổ đông nước ngoài đang nắm giữ khoảng 47% cổ phần Coteccons, trong đó Kustocem nắm giữ khoảng 17%, các quỹ của VinaCapital và Korea Investment nắm giữ khoảng 15%, số còn lại là các nhà đầu tư khác.

Một công ty khác được cho là liên quan đến Kustocem là Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công nắm giữ 14,6%. Ngoài ra, cá nhân ông Talgat Turumbayev nắm giữ 2,1%. Đây là đại diện của Kustocem tham gia vào HĐQT của Coteccons.