Cổ đông Techcombank nức lòng với ‘mưa cổ tức’

Hoàng Anh - 14:29, 28/03/2024

TheLEADERĐại diện Techcombank chia sẻ, đây là một sự thay đổi lớn của Techcombank sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cổ nền tảng vốn, phát triển kinh doanh.

Techcombank đã gây bất ngờ khi công bố phương án chia cổ tức bằng cả tiền mặt và tăng vốn điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 20/4 tới, tại Hà Nội.

Dành gần 5.300 tỷ để trả cổ tức và hơn 35.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ

Theo tài liệu gửi cổ đông, Hội đồng quản trị trình phương án trả cổ tức tiền mặt năm 2023 là 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283,7 tỉ đồng. Nguồn chi trả cổ tức là từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023.

Không chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt, Hội đồng quản trị còn trình phương án tăng vốn điều lệ của Techcombank từ mức 35.225 tỉ đồng lên dự kiến 70.450 tỉ đồng từ việc phát hành cổ phiếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 100% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần.

Vốn điều lệ của Techcombank dự kiến sau khi phát hành là hơn 70.450 tỷ đồng, nằm trong nhóm những ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Đại diện Techcombank chia sẻ, đây là một sự thay đổi lớn của Techcombank sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cổ nền tảng vốn, phát triển kinh doanh.

“Sự tự tin về nền tảng vốn”

Theo giới phân tích, việc doanh nghiệp công bố chia cổ tức bằng tiền mặt không chỉ thể hiện sự tự tin của ban lãnh đạo về nền tảng vốn cũng như dòng tiền của ngân hàng mà còn có thể trở thành "chất xúc tác" hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

"Mức định giá P/B 2024E của TCB chỉ 0,8x so với mức trung vị ngành là 1,0x được xem là khá hấp dẫn, nhờ nỗ lực giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp và kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt lần đầu tiên kể từ khi IPO", chứng khoán Yuanta nhận định trong báo cáo phân tích mới nhất.

Sau một thập kỷ giữ vững mức tăng trưởng lợi nhuận gần 40%/năm, Techcombank hiện đã trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với tổng lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần nhất đạt trên 3 tỷ đô la Mĩ.

Điều này sẽ đảm bảo dòng tiền thường xuyên cho cổ đông, khi vừa có thu nhập trực tiếp đến từ kết quả kinh doanh hàng năm, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam.

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 22.900 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra ở mức 22.000 tỷ đồng đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2023.

Với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt như nêu trên, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành, và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15%, là hoàn toàn khả thi. 

Chính sách cổ tức dài hạn là cam kết của ngân hàng nhằm mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông. 

“Với việc đầu tư vào cổ phiếu Techcombank, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ cổ tức tiền mặt, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của Ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam và trong khu vực”, đại diện Techcombank chia sẻ.

Tại cuộc trao đổi cùng nhà đầu tư đầu năm 2024, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank cho biết, việc thay đổi chính sách chi trả cổ tức dựa trên đánh giá về tiềm năng lợi nhuận, tình hình vốn và những dự báo về thay đổi chính sách.

Với những nền tảng hiện có, ngân hàng có thể thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, đồng thời vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 20%/năm cũng như các tỷ lệ an toàn như chiến lược đã đề ra.

“Ban lãnh đạo Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức bằng tiền mặt một cách bền vững” - Ông Jens Lottner thông tin. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Đại hội Đồng cổ đông vào ngày 20/4 tới.