Analytic
Hotline: 08887 08817

Dấu chấm hết cho 82 dự án BT tại Hà Nội

Hà Nội vừa thông báo dừng triển khai thực hiện 82 dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).