Analytic
Hotline: 08887 08817

Tháng 2 có gần 8.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tháng 2 vừa qua, ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất.

Gần 11 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2018

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động của cả nước là 15.426 doanh nghiệp trong tháng đầu tiên năm 2018,

Bất động sản đứng đầu về tốc độ tăng doanh nghiệp năm 2017

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động trong năm 2017 đạt kỷ lục với hơn 153 nghìn. Trong đó, bất động sản tăng mạnh nhất với 62,0% so với 2016.

Tháng 11, gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới, bất động sản tăng kỷ lục

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong 11 tháng năm 2017, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang tăng kỷ lục về cả số lượng và vốn đăng ký.