Analytic
Hotline: 08887 08817

Mekong Capital hái quả ngọt từ đầu tư mảng dược phẩm, sinh học

Lần lượt Gene Solutions, LiveSpo, và Entobel được Quỹ Mekong Enterprise Fund IV rót vốn đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, trong bối cảnh bức tranh khởi nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn.

Đầu tư mát tay như Mekong Capital

Danh mục đầu tư của Mekong Capital bao gồm các công ty: LiveSpo Global, Gene Solutions hay Vua Nệm đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu 3 chữ số.

Mekong Capital thành công với mảng sinh học

Từng bị đánh giá là khoản đầu tư rủi ro, nhưng Gene Solutions đã đem về trái ngọt cho Mekong Capital khi doanh thu năm 2023 đạt 40 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 63%.

Mekong Capital rót vốn vào công ty thức ăn chăn nuôi từ côn trùng

Đầu năm 2019, Entobel đã xây dựng một trong những nhà máy sản xuất và chế biến côn trùng lớn nhất thế giới tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam với công suất hàng năm 1.000 tấn bột thức ăn chăn nuôi từ côn trùng.