Analytic
Hotline: 08887 08817

Nạp tiền vào tài khoản giao thông (ETC) bằng MoMo

Hiện nay, MoMo đã hợp tác với cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng là Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (với dịch vụ Etag) và Công ty Giao thông số Việt Nam (với dịch vụ ePass).