Analytic
Hotline: 08887 08817

Có thể đặt trước Galaxy S20 tại Việt Nam

Từ ngày 12/02 - 05/3, người dùng đã có thể đặt trước bộ 03 sản phẩm thuộc thế hệ Galaxy S20 của Samsung.

Xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm vẫn tăng nhờ Galaxy S20 của Samsung

Mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ Samsung đẩy mạnh xuất khẩu phiên bản mới Galaxy S20.