Him Lam đã bán toàn bộ cổ phần tại LienViet Postbank

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERGần 97 triệu cổ phần của ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã được Him Lam chuyển nhượng vào ngày 23/6 cho người mua chưa được tiết lộ.

Him Lam đã bán toàn bộ cổ phần tại LienViet Postbank
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Ảnh: Him Lam

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienViet Postbank) vừa thông báo Công ty cổ phần Him Lam thông báo đã thoái toàn bộ vốn và không còn là cổ đông của ngân hàng.

Him Lam là một trong các cổ đông sáng lập của LienViet Postbank từ năm 2008. Trước khi thực hiện giao dịch, công ty này nắm giữ 96.770.800 cổ phần, tương đương 14,98% vốn của ngân hàng.

Ngân hàng không công bố bên mua trong giao dịch này.

Ông Dương Công Minh, chủ tịch của Him Lam, đồng thời là chủ tịch của ngân hàng Bưu điện Liên Việt trong nhiều năm. Tuy nhiên mới đây, ông Minh đã từ nhiệm khỏi vị trí này.

Chủ tịch mới của LienViet Postbank là ông Nguyễn Đức Hưởng, người cũng gắn bó với ngân hàng này trong nhiều năm qua.