Hơn 49.600 đơn vị sự nghiệp được ngân sách chi toàn bộ hoạt động thường xuyên

Tiêu Phong - 22:53, 19/01/2018

TheLEADERSố lượng cơ sở sự nghiệp được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động chiếm tỷ trọng lớn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Tổng cục Thống kê vừa công bố, số lượng cơ sở và lao động của khu vực hành chính sự nghiệp tương đối ổn định và mức tăng thấp hơn năm 2012.

Năm 2017, tổng số đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp năm 2017 là 143,7 nghìn, tăng 2,3% so với năm 2012.

Trong khối sự nghiệp, số lượng cơ sở y tế giảm không đáng kể so với năm 2012 do một số đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Có 46 nghìn cơ sở giáo dục đào tạo; 1.600 cơ sở văn hóa thể thao, 1.400 cơ sở thông tin truyền thông và 10.800 cơ sở sự nghiệp khác. 

Số lượng các tổ chức chính trị, đoàn thể, hiệp hội là 35,1 nghìn tăng 3,6% so với năm 2012.

Lao động của khu vực hành chính sự nghiệp năm 2017 là 3,8 triệu người, tăng 11,3% so với năm 2012, bình quân hàng năm thời kỳ 2012 - 2017 tăng 2,2%. 

Lao động khu vực này đóng góp 14% tổng lao động của khu vực kinh tế, hành chính sự nghiệp và giảm 1% so với mức tăng của năm 2012. 

Các đơn vị sự nghiệp đóng góp lớn nhất vào mức tăng của khu vực này, chiếm tỷ trọng 70%, tăng 14,6% so với năm 2012 trong đó các cơ sở y tế tăng tới 19,5%, giáo dục đào tạo tăng 12,8%, văn hóa, thể thao tăng 15,6%, cơ sở sự nghiệp khác tăng 25%. 

Trong các đơn vị sự nghiệp thì sự nghiệp công lập vẫn chiếm tỷ lệ tới 96% với gần 70,7 nghìn cơ sở và 2,45 triệu lao động.

Số lượng cơ sở sự nghiệp được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động chiếm tỷ trọng lớn.

Theo đó, số đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 70,2% số cơ sở và 55,4% số lao động. Các đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên mới chỉ ở mức 15,5% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập với 25,4% số lao động. 

Các đơn vị tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ chiếm 10,8% số lượng với 14,3% số lao động. 

Các đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế như doanh nghiệp hoặc đề án thí điểm tự chủ, đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên chiếm tỷ lệ rất nhỏ, tổng số cơ sở của cả ba loại hình này chưa đến 4%, lao động khoảng 5%.

Tại hội nghị tổng kết năm 2017 của Kiểm toàn Nhà nước, cơ quan này cho biết, qua rà soát công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan trong năm 2017 đã phát hiện thừa 57.175 người trong biên chế.