Analytic
Hotline: 08887 08817

Yên tâm với mục tiêu kiềm chế lạm phát

Theo TS. Cấn Văn Lực, dù áp lực lạm phát cuối năm là rất lớn nhưng Việt Nam có đủ các yếu tố giúp kiềm chế lạm phát mà vẫn đảm bảo nguồn lực cho phục hồi và tăng trưởng.

Định hướng điều hành của Chính phủ trước xu hướng tăng lãi suất trên thế giới

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt các công cụ tỉ giá, lãi suất, tăng trưởng tín dụng để kiểm soát lạm phát và thực hiện các mục tiêu đề ra. Lựa chọn phân bổ vốn tín dụng hiệu quả; nghiên cứu tăng lãi suất điều hành; các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, phấn đấu giữ ổn định hoặc giảm lãi suất cho vay.