Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhức nhối chuyện văn hoá kinh doanh liêm chính

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc chi trả các chi phí không chính thức mang lại kết quả tốt hơn khi làm việc với cán bộ công chức nhà nước.