Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Vietinbank đạt 5.872 tỷ đồng

Minh An - 02:26, 28/10/2017

TheLEADERVới tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, Vietinbank là một trong 3 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất trong hệ thống, cùng BIDV và Agribank.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Vietinbank đạt 5.872 tỷ đồng
Logo Vietinbank bên ngoài điểm giao dịch ở Hà Nội. Ảnh: Minh An

Vietinbank thông báo đạt 2.418 tỷ đồng lợi nhuậntrước thuế trong quý III, nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 của ngân hàng lên 7.232 tỷ đồng.

Trong năm nay, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.800 tỷ đồng và đã đạt được 81% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt 5.872 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế của Vietinbank tăng 13%.

Thu nhập lãi thuần, hoạt động chính của ngân hàng, đã tăng trưởng 16,2% trong 9 tháng đầu năm 2017.

Đây là kết quả từ việc tăng trưởng cho vay khách hàng 15% trong 9 tháng qua, đạt mức 763 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, huy động tiền gửi khách hàng tăng 10,7% lên 725 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Vietinbank, trong 9 tháng qua, ngân hàng đạt hơn 36 nghìn tỷ đồng thu nhập lãi vay, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, chi phí lãi vay cũng tăng 31% lên trên 25 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng hiện đạt mức 1.062 triệu tỷ đồng và là một trong 3 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất trong hệ thống, cùng BIDV và Agribank.