Masan đạt doanh thu gần 4 tỷ USD trong năm 2021

Trần Anh - 14:10, 19/01/2022

TheLEADERThe CrownX, nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp của Masan (hợp nhất WinCommerce và Masan Consumer Holdings) đạt doanh thu thuần 58.000 tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 6,9% so với năm ngoái đóng góp phần lớn vào kỷ lục doanh thu của Tập đoàn Masan.

Tập đoàn Masan vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 4/2021 và năm tài chính 2021 dựa trên số liệu sơ bộ của ban điều hành, chưa được kiểm toán.

Theo đó, trong năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Riêng doanh thu thuần Quý 4/2021 là 23.828 tỷ đồng, tăng 10,3%. Nếu loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2020 để so sánh tương đương , doanh thu thuần của Masan trong năm 2021 và Quý 4/2021 lần lượt tăng 16.6% và 17.0% so với cùng kỳ năm trước.

The CrownX, nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp của Masan (hợp nhất WinCommerce và Masan Consumer Holdings) đạt doanh thu thuần 58 ngàn tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 6,9% so với năm ngoái.

Trong đó WinCommerce đạt doanh thu thuần 30,9 ngàn tỷ đồng năm 2021, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái dù có số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 618 địa điểm so với đầu năm 2020. 

Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hạn chế việc mở rộng hệ thống, WinCommerce đã khai trương 388 cửa hàng WinMart+ vào năm 2021, trong đó, có 284 cửa hàng được mở mới trong Quý 4/2021. Với tiến độ này, WinCommerce tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch mở rộng cửa hàng vào năm 2022 và ước tính tăng trưởng doanh thu cho năm 2022.

Doanh thu thuần Masan Consumer trong năm 2021 và Quý 4/2021 tăng lần lượt 20,0% và 32,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 28.764 tỷ đồng và 10.070 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của Masan MEATLife năm 2021 tăng trưởng 17,2% so với năm 2020, hoặc 26,9% nếu chỉ tính đến doanh thu bán thức ăn chăn nuôi 11 tháng đầu tiên trong năm 2020. Đáng chú ý, doanh thu thuần mảng thịt theo hình thức nhượng quyền thương mại của đã tăng 71% trong năm 2021.

Riêng Masan High-Tech Materials (“MHT”) đạt doanh thu thuần 13.564 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 86.0% so với cùng kỳ.

Tập đoàn ước tính ghi nhận lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) tăng 57,7% so với năm 2020, đạt mức 16.280 tỷ đồng.

Trong đó, EBITDA của WinCommerce năm 2021 đã cải thiện 2.334 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng từ mức lỗ 1.234 tỷ đồng trong năm 2020. EBITDA được cải thiện liên tục trong cả năm 2021 đã giúp lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông đạt điểm hòa vốn vào nửa cuối năm 2021. Điều này giúp WinCommerce có niềm tin vững chắc triển vọng kinh doanh năm 2022.

Còn EBITDA của Masan Consumer năm 2021 đạt 6.845 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Masan MEATLife có EBITDA giảm 2,8%, chủ yếu do biên lợi nhuận thấp hơn của thức ăn chăn nuôi, được bù đắp nhờ biên lợi nhuận của mảng thịt tích hợp (thịt heo). Còn EBITDA của MHT tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước đạt 3.032 tỷ với đà sinh lời mạnh trong năm.

Doanh thu tăng trưởng mạnh giúp Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty năm 2021 tăng trưởng 593,8% đạt mức 8.561 tỷ đồng.

Thông báo của Masan cho biết, trên bảng cân đối kế toán, tỷ lệ Nợ ròng / EBITDA là 2,2 lần vào cuối năm 2021, cải thiện mạnh mẽ so với mức 5,2 lần vào cuối năm 2020. Tăng trưởng EBITDA 57,7% và tổng kết tiền và các khoản tương đương tiền đạt mức 22,6 ngàn tỷ đồng vào cuối năm 2021 là các yếu tố thúc đẩy cải thiện bảng cân đối kế toán.