Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup nền tảng nhà thuốc Việt Nam nhận vốn 4,5 triệu USD

Số vốn huy động mới đây giúp POC Pharma Việt Nam triển khai hỗ trợ hoạt động bán hàng online cho các đối tác, cũng như nâng cấp, ứng dụng nhiều công nghệ mới vào nền tảng SaaS hiện tại.