Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát triển nhà ở cho người lao động thu nhập thấp nhìn từ bão Covid

Đại dịch Covid-19 chính là thời điểm mang tính bước ngoặt để có những quyết sách quan trọng trong quy hoạch thành phố, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho cộng đồng người lao động thu nhập thấp trước những bất ổn của tương lai.

Rào cản tham vọng xây 1 triệu căn nhà giá rẻ ở TP. HCM

Vị trí và quỹ đất là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của kế hoạch phát triển một triệu ngôi nhà giá rẻ dành cho người lao động tại TP. HCM.