Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngân hàng đang 'ôm' khối bất động sản hơn 300 tỷ USD

Con số 7,3 triệu tỷ đồng (hơn 300 tỷ USD) giá trị bất động sản thế chấp được thống kê trên chủ yếu là giá trị sổ sách của các tài sản và không phải phản ánh giá trị thực tế của khối bất động sản này.

Làn sóng vay vốn bằng trái phiếu quốc tế lần thứ 2 của ngân hàng Việt Nam

Các ngân hàng trong nước đang có nhiều thuận lợi để huy động vốn từ nước ngoài hơn so với làn sóng thứ nhất cách đây 7 năm.