Analytic
Hotline: 08887 08817

Bắt nộp ảnh chân dung cho nhà mạng: Một bước tụt hậu của cải cách hành chính

Quy định bắt buộc chủ thuê bao di động phải nộp ảnh chân dung cho các nhà mạng di động trong Nghị định 49 có thể sẽ tạo tiền lệ cho các ngành nghề, lĩnh vực khác buộc khách hàng phải đưa ảnh chân dung để quản lý.