Analytic
Hotline: 08887 08817

Đại gia xây nhà trọ cho công nhân

Một người không học hành trường lớp nhưng sự nhạy bén, am hiểu và trượng phu thì khó ai bằng…

Phát triển nhà ở cho người lao động thu nhập thấp nhìn từ bão Covid

Đại dịch Covid-19 chính là thời điểm mang tính bước ngoặt để có những quyết sách quan trọng trong quy hoạch thành phố, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho cộng đồng người lao động thu nhập thấp trước những bất ổn của tương lai.