Analytic
Hotline: 08887 08817

Quy định về giao thông trong 15 ngày cách ly toàn xã hội

Trong thời gian 15 ngày cách ly xã hội, các phương tiện cá nhân và hàng hoá vẫn được lưu thông bình thường.