Analytic
Hotline: 08887 08817

Hai nguy cơ cho tương lai kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với khó khăn trong tương lai khi nguồn tài nguyên dần cạn kiệt và môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng.