Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.573 tỷ đồng

Trần Anh - 10:11, 06/06/2020

TheLEADERBan lãnh đạo Sacombank cho biết nếu diễn biến dịch bệnh khá hơn sẽ phấn đấu đạt lợi nhuận tương đương năm ngoái.

Ngày 5/6, Sacombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến và thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, các hoạt động đầu tư năm 2020 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiến hành Đại hội theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Với các thiết bị cá nhân có kết nối internet, cổ đông hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết mà không phụ thuộc vào việc phải đến địa điểm tổ chức.

Báo cáo tại Đại hội cổ đông của Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, kết thúc năm 2019, Sacombank có tổng tài sản 453.581 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước; tổng huy động 414.185 tỷ đồng, tăng 11,9% (trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14,8%); tổng dư nợ tín dụng 296.457 tỷ đồng, tăng 15,3%. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.217 tỷ đồng, tăng 43,2% so với năm trước và vượt 21,4% kế hoạch. 

Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện và các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định. Mạng lưới hoạt động của Sacombank gồm 570 điểm giao dịch trên toàn hệ thống tại Việt Nam, Lào, Campuchia sau khi khai trương chi nhánh ở 4 tỉnh phía Bắc gồm Lào Cai, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình.

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.573 tỷ đồng
Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Sacombank

Năm 2020, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.573 tỷ đồng, tổng tài sản 498.400 tỷ đồng, tổng huy động 457.200 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 329.400 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Vừa qua, bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động ngân hàng, Sacombank đã tích cực hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 thông qua các gói cho vay ưu đãi, giảm lãi suất vay, cơ cấu nợ, tăng lãi suất huy động, miễn giảm phí, tăng ưu đãi giao dịch trực tuyến… 

Cụ thể, ngân hàng đã cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho hơn 25.500 tỷ đồng dư nợ, giảm lãi suất cho vay 0,5% đến 1%, cho vay ưu đãi 16.000 tỷ đồng. Dự kiến các khoản này sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của Sacombank.

Tại Đại hội, đại diện ngân hàng tiết lộ, tính đến hết tháng 5/2020, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 1.303 tỷ đồng, tổng tài sản 477.302 tỷ đồng, tổng huy động 434.709 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 310.745 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2%.

Trả lời cổ đông về kết quả xử lý nợ xấu, đại diện ngân hàng cho biết năm 2019 đã xử lý 12.409 tỷ đồng, nâng tổng số đã xử lý từ lúc triển khai Đề án tái cơ cấu lên 38.346 tỷ đồng.

Về công tác triển khai Basel ll, Sacombank đang thực hiện đúng lộ trình NHNN đề ra. Ngân hàng đã triển khai hệ thống văn bản, quy trình, quy định theo Thông tư 13, và hệ thống tính toán, quản lý, giám sát hệ số CAR theo Thông tư 41. Ngân hàng đã hoàn thành các dự án về cấp tín dụng (LOS), quản lý Tài sản Nợ - Có (ALM), Hệ thống quản lý nợ và thu nợ tập trung...