Analytic
Hotline: 08887 08817

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên ngành game online là bảo hộ ngược?

Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo áp thuế tiêu thụ đặc biệt với trò chơi điện tử trên mạng, trong đó xếp game trực tuyến nằm chung danh mục với đồ uống có đường, thức uống đại mạch, nước giải khát không cồn, và thuốc lá điện tử.