Analytic
Hotline: 08887 08817

Chỉ 20% người trưởng thành Việt Nam được tiếp cận với dịch vụ tài chính

Theo công ty Tài chính Quốc tế (IFC), tại Việt Nam, chỉ có một trong số năm người trưởng thành được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức và chỉ có 8% trong số họ có tiền tiết kiệm tại các tổ chức tài chính.