Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB đạt lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay

Với kết quả kinh doanh tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, mục tiêu tổng lợi nhuận tối thiểu 11.686 tỷ trong năm 2022 của SHB là hoàn toàn khả quan.