Tập đoàn Lộc Trời đầu tư 4 triệu USD chuyển đổi số

Tùng Anh - 09:13, 11/05/2020

TheLEADERChuyển đổi số nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn hàng đầu khu vực về dịch vụ nông nghiệp với chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Tập đoàn Lộc Trời đầu tư 4 triệu USD chuyển đổi số
Tập đoàn Lộc trời ký kết triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA

Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số và hoàn thiện chương trình tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, Tập đoàn Lộc Trời sẽ triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA. 

Những hoạt động tái cấu trúc đã thực hiện như phân quyền quản trị, hoàn thiện quy trình, xây dựng KPI cá nhân thống nhất với chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho đến năm 2024…. cần được vận hành trên một nền tảng quản trị chặt chẽ và hiệu quả như ERP. 

Ngoài ra, để thúc đẩy sự đổi mới và hỗ trợ chuỗi cung ứng bền vững, bộ phận phụ trách các hoạt động hỗ trợ và văn phòng cần phải chuẩn hóa quy trình và hoạt động nhịp nhàng. Những thách thức như an toàn thực phẩm, khoảng cách xã hội cũng như nhiều thách thức hoạt động khác đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhìn lại chiến lược chuyển đổi số của họ.

Hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA trị giá 4 triệu USD sẽ được Công ty CP Công nghệ Citek tư vấn triển khai trong 10 tháng và đưa vào vận hành chính thức giai đoạn 1 từ ngày 1/1/2021 tại tập đoàn và ngành vật tư nông nghiệp. Tiến tới triển khai giai đoạn 2 với phạm vi quản lý bảo trì, quản trị ngân sách, báo cáo quản trị thông minh và hợp nhất báo cáo tài chính trong toàn bộ tập đoàn và các công ty liên doanh, liên kết.

Việc triển khai ERP sẽ giúp Lộc Trời thiết lập hệ thống quản trị thống nhất cho toàn tập đoàn, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực lập kế hoạch và theo dõi tự động toàn bộ hoạt động kinh doanh từ mua sắm, kho, sản xuất, chất lượng, bảo trì, bán hàng đến kế toán, tài chính và đảm bảo báo cáo và lưu trữ thông tin minh bạch, đầy đủ trong tất cả các khâu. 

Những cải thiện này được kỳ vọng giúp ban điều hành tập đoàn chủ động ra quyết định kịp thời và chính xác, giúp Lộc Trời nâng cao năng lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế, tìm kiếm cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng của nền nông nghiệp và sức sáng tạo của người nông dân, tăng vị thế của Lộc Trời trong thị trường dịch vụ nông nghiệp Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời nhận định, SAP S/4HANA là một hệ thống phức tạp và chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Ông Thòn rất quan tâm đến vấn đề quản trị sự thay đổi. Mục tiêu là toàn thể cán bộ nhân viên đều hiểu các lợi ích của ERP và nhanh chóng làm quen với cách làm việc mới, đồng thời cũng là văn hóa mới của tập đoàn.