Analytic
Hotline: 08887 08817

Nữ tướng Lương Gia và khát vọng nâng tầm nông sản Việt

Gần 20 năm bám trụ trên thương trường, trải qua nhiều lĩnh vực kinh doanh, điều nữ doanh nhân Lương Thanh Thúy trăn trở nhất là làm thế nào để góp phần nâng tầm nông sản Việt.